Μηχανήματα Αισθητικής της Medisof Technologies

Τα Μηχανήματα Αισθητικής της Medisof Technologies, αποτελούν την συμβολή της εταιρείας στον κλάδο της ομορφιάς μετά από μελέτη των αναγκών και προσοχή στην ποιότητα των υλικών. Δημιουργούμε και εξελίσσουμε διαρκώς την γκάμα των προϊόντων μας με χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

 •  
   Functions 
  • Dead skin Exfoliator removal , skin impurities removal  and skin cleaning
  • Skin rejuvenation , improve skin dull , improve skin quality
  • Deep cleansing of the skin , while hydrating the skin , nourishment
  • Removing blackheads , improve skin relaxation , reduce pores , increase skin transparency
  • Facial RF probe : Face lifting , skin lifting around eyes , wrinkle removal and skin rejuvenation
  • Cooling freeze probe : Face tightening , make the sensitive an ice cool feeling , remove the red spots
  • O2 spray keep the facial moisture , Oxygen Jet to make skin refresh and skin rejuvenation
  • Hemorrhoids , seborrheic alopecia , clearing allergens of skin
 •  
   Technology
  • Using a new patented technology SuperPulse from the Vacuum , the best results are achieved for cellulite reduction and body reshaping management
  • Endormologie function with no pain and high quantity of motion
  • Able to control the level of Vacuum and release to achieve the best results
  • User is able to enjoy the smooth and gentle sensation of the *Sliding technology
  • 15 pulse outputs per second to achieve maximum effect of physical activity
  • Application Effects of Multi-polar RF
   1. Increases intracellular diffusion of oxygen by heat
   2. Increases the microcirculation
   3. Actively promotes the degradation and lipid metabolism of fat cells
   4. Ensures tightening of the collagen fibers
   5. Improves the elasticity and firming of the skin
   6. Light therapy effect via RF technology
   7. No pain, effective & completely safe
   Effects of Vacuum
   1. Promotes lymphatic and degraded fat cells
 • EM-Contouring with HIFEM(High-Intensity Focused Electromagnetic) technology induces supramaximal muscle contraction snot achievable by voluntary action.When exposed to supramaximal contractions, the muscle tissue is forced to adapt to such extreme condition. The musle responds with a deep remodeling of its inner structure,i.e.,thegrowth of myofibrils (muscle hypertrophy) and creation ofnew protein strands and muscle fibers (muscle hyperplasia).This process results in increased muscle density and volume.  
 • 4 wavelengths

  755nm targets the bulge of the hair follicle with more superficial penetration and is especially effective for superficially embedded hair in areas such as the eyebrows and upper lip. 808nm offers deep penetration of the hair follicle with high average power, a high repetition rate, and a large 2cm spot size for fast treatment. It has a moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types. 940nm coagulates the microvessels around the hair follicle, cutting off the nutrient supply of hair follicles, sharply reducing hair regeneration power, and completely inhibiting hair regeneration. 1064nm offers the deepest penetration of the hair follicle, allowing it to target the Bulb and Papilla, as well as treat deeply embedded hair in areas such as the scalp, armpits, and pubic areas.
 • Picosecond laser effectively converts the laser energy into gentle pressure waves that activate Cell Signaling, the body's natural communication processes and one of the most exciting medical discoveries in recent history . APPLICATION :
   • All colors of tattoo ink removal , including the most stubborn green , red and yellow ink . The picosecond pulses are so rapid they cause a change in pressure that breaks ink apart into tiny dust-ike particles . These tiny particles are then absorbed by the lymphatic system , a critical part of your body's immune system , and eliminated naturally .
   • Wrinkles removal . The gentle pressure wave model stimulates the dermis to regenerate new collagen, to reduce any aging signs , like wrinkles , fine lines , roughness etc .
   • Acne scars removal . The gentle Picosecond laser activates the skin self healing function .
   • All kinds of pigmentation removal . Using highly targeted energy , Picosecond laser gently disrupts the particles responsibe for a range of pigment conditions like freckles , sunspots and other discoloration .
    FEATURES :
    1. The pulse width is much shorter than nanosecond ND YAG laser , this result in only several hours swelling and redness of the treated area , left the surrounding skin no change .
    2. Focus lens technology , effectively converts the laser energy into gentle pressure waves , which is perfect for skin toning.
    3. No possibility of hyper pigmentation .
    4. More effective result , less sessions for treatment , 9 times more effective than nanosecond laser .
    5. 100% removal of stubborn tattoo ink , like green , red and yellow ink .
     
   •  
     Configuration
    • Korea Seven Joint laser Arms 360°rotation, every area and every part of body can be treated without moving machine. Adjust the articulated arm is completely enough.
    • 5 probes for different function treatment. Fractional model reduces various scars( hypertrophic scars, depressed scars, bums, operation scars etc.) reduces seborrhetic keratosis, age pigment freckle, wrinkle and uneven holes, skin rejuvenation.
    • Vaginal model Automatically 360°rotation. Automatically treats the vaginal sickness, easy operation with precise scale, computer control the depth and speed.
    • Cutting model C02 laser removes skin layers by vaporization.Removal age spot, sun spot by cutting. After treatment, the skin will totally be smooth than ever.
    • Software design Including 7 treatment shape, you can choose anyone suit for your treatment. Use triangle and linear to treat some area like noise and eyes area.
    • 3 scanning model Lowest Thermal damage when you use Random scan, Fastest speed using Maximum distance scan, clients will fell no pain during treatment.
    • Effective Tighten vagina-Fast tightening, lasting constriction, tightness to improve 60%.  Clean the vagina-Deep anti-aging, young level to improve 80%. Moist vagina-Improving secretion, moisture level to improve 80% . Pink vagina-Vulva rejuvenation, lighten pigment and pinks labia parts, delicate degree to improve 70%.
    • Application 1.American FDA and German(TUV) CE approved. Machine pass the highest standard of testing. Highest quality machine in the world. 2.40 W output power laser. More effective and powerful energy. 3.Painless. The patient only can feel warm and hot. Cannot feel any pain. 4.Fast treatment. Each treatment less than 30 minutes and 1-3 times treatment can completely solve the vaginal problem and face problem. 5.Combination 3 system :  Vaginal tightening system and Fractional C02 and C02 for surgery system.
    • Technical principle of Mesogun 1) 450m/s supersonic speed, combined with the ultrasound frequency, tailored treatments. Combining unique TDA needle-free transdermal technology, injecting the nutrition to skin cells in 450 mph (fastest) injection speed. Hyaluronic acid is considered to have an unique capacity to hold moisture, which deeply hydrates your skin, eliminates fine lines and wrinkle, makes your skin moist and smooth. 2) Three kinds of hyaluronic acid: can supplement water, keep water and moisturize the skin.Three kinds of hyaluronic acid: can supplement water, keep water and moisturize the skin. Hyaluronic acid: nourishing cuticle, refresh the skin. Double hyaluronic acid (HA): keep water and moisturize the skin. Nano hyaluronic acid: moisturize the skin, maintain every cell moisturized. 3) High-end injection products, awakening the cell vitality . Not only have three kinds of hyaluronic acid, but also have high-end injection products such as PRP autologous cells, collagen and botox, which can awaken the cell regeneration function, reproduced in repairing the rupture of withered skin cells, reshape firming smooth elastic skin in a short period of time. Technique advantages of Mesogun
     1. Safe : No invasive , no surgery, no downtime
     2. Penetration: special pernetration technology make it possible to deliver the nutritive substance to dermis layer
     3. Absorption: Nano-nutrients can be absorbed perfectly by the skin cells
     4. Combination: different kinds of application, can be used before treatment, during treatment, after treatment.
     Application
     1. Moisturizer
     Hyaluronic acid is equivalent to one liter water, Needle-Free mesotherapy is used for complementing hyaluronic acid , As a result,it helps water molecule permeate deep skin. 2.Improve complexion Needle-Free mesotherapy treatment help to increase the skin metabolism, also exhaust the melanin.Moistening,whitening and deep hydrating. 3.Shrink pores Needle-Free mesotherapy adopt mesotherapy ,to take good care of your complexion and close the pores. Lifting and smooth the skin. 4.Remove winkle Needle-Free Mesotherapy treatment has good effect on wrinkle removal. 1g hyaluronic acid equivalent to 16 times collagen. It lifts the sagging skin, neutralizes facial wrinkle, firm the skin.
   • Multiple light source imaging technology can quantitatively, qualitatively, and precisely analyze multiple skin problems such as skin pigments, deep spots, sensitivity, wrinkles, pores, acne, black and white heads, superficial vascular, fluorescent, etc. With a multi-point positioning system and live image overlay, it is extremely simple to repeatedly capture the same view, allowing you to clearly document your patients' progress over time. Found Skin Problems
    • Pigments
    • Wrinkles
    • Deep Spot
    • Acne 
    • Pores
   Go to Top